Mahjong

Utöver casinospel finns det fler alternativ att spela online utan insättning. Mahjong har sitt ursprung i Kina och är ett sällskapsspel, känt över hela världen. Mahjong består av 144 brickor, två tärningar samt, ibland, x antal poängberäkningspluttar som få spelare använder. Anledningen är att ingen orkar sätta sig in i hur man nyttjar dem. Använd papper och penna istället.

Mahjong Spel

Brickorna i mahjong består av:

  • Vindar – 4 stycken vardera av varje väderstreck.
  • Drakar – 4 stycken vardera av respektive grön, röd och vit,
  • Tre serier från 1 till 9 i bambu, tecken och cirklar.

Dessutom finns det 4 stycken blommor och 4 stycken årstider i mahjong. Vindar, blommor och årstider hör ihop, de är ofta numrerade från 1 till 4 (utom vindarna).

Blommor och årstider används inte i Mahjonghänderna, utan är särskilda    bonusbrickor som man får extra poäng och eventuellt dubblingar för.

Blommor och årstider kan vara svåra att se skillnad på om man bara ser till bilderna på brickorna – det är då man tar till numreringen. På vårt spel har blommor europeiskarabiska) siffror, medan årstiderna har kinesiska siffror. Eller tvärtom. Det spelar  inte så stor roll. Bara man bestämmer sig för vilket som är.

spelgång

Varje mahjongspelare skall vara varje vind minst en gång. Detta kallas ronden eller sittande vind.  Östan  börjar  alltid  som  sittande  vind.  Om  det  är  Östan  som  gör  Mahjong sitter han/hon kvar som även i nästa runda.

Om Östan inte gör Mahjong, går Östan vidare till nästa motsols spelare, som alltså blir ny sittande vind som Östan. Detta vindsystem har även betydelse för bötessystemet i samband med poängberäkningen, men  det  kommer  vi  till  senare.

När  alla  spelare  varit  Östan  minst  en  gång  var hoppar man ett steg, dvs den som var andren efter första Östan blir nu sittande vind som  Sunnan.  När  alla  varit  Sunnan  en  gång  blir  tredjen  Västan,  och  till  sist  blir fjärden Nordan. Spelet  är  slut  när  någon  petat  ner  sista  sittande  Nordan,  dvs  när någon annan än Nordan gjort Mahjong.

Det är inte helt ovanligt att man bryter spelet efter Sunnan, för redan då kan det ha gått åtskilliga timmar och klockan kan vara halv fyra på morgonen… Förutsatt att man håller reda på var i spelet man befann sig och har kvar poängpapperen kan man ju alltid fortsätta  senare.

Mahjong Brickor Uppställning

Uppställning

Blanda brickorna ordentligt, ställ upp dem i varsin rad om 2 x 18 brickor och flytta ihop dem till en kvadratisk   mur. Slå bägge tärningarna varsin gång. Den som får flest prickar börjar som sittande vind,  dvs Östan. Östan slår bägge tärningarna en gång för att avgöra vilken mur som ska brytas.

Räkna motsols, börja med dig själv. Den som nu ska bryta muren slår    tärningarna en gång och räknar från höger till vänster på sin mur, tar de sista     brickorna han/hon räknat till och lägger upp de på ruinen och skiljer den från resten av muren.

Ruinen  används  till  att  plocka  på  sig  extra  brickor  när  man  får  en  blomma,  årstid, eler får  en  kong.  DET  ÄR  MYCKET  VIKTIGT  att  ta  en  bricka  från  ruinen  om  du  får en blomma, årstid eller kong – annars har du inte rätt antal brickor. Har du inte 13  brickor på hand (inklusive de som är utlagda på bordet) kan du inte få ihop en mah-   jong hand, och det vore ju jobbigt.

Dessutom – om du upptäcker efter ett tag att det saknas dig en bricka från de 13 orsakar detta stor förtrytan och tandagnisslan från      dina motspelare. Men även om det s.a.s. är ”försent” måste du i alla fall ta en bricka   från ruinen. Enligt kinesisk tradition måste an plocka ur tärningarna innan man bryter muren – annars rymmer de goda Mahjongandarna. Bara en sån sak.

Östan börjar nu dela ut brickorna. Man börjar med att ge sig själv 4 brickor (Mah-   Jong är ett synnerligen egoistiskt spel). Sedan fortsätter man att ge ut 4 brickor i   taget, i motsols turordning, tills varje spelare har 3×4 brickor. Så  delar  östan  ut ytterligare en bricka till sig själv, en till till varje spelare och slutligen ännu en till sig

själv, eftersom Östan börjar slänga. Om det nu är någon som lyckats få en blomma     eller en årstid, eller, gud förbjude, flera stycken, ska dessa läggas ut på bordet och ersättas med nya brickor från ruinen, så många man behöver.

Hyfsa gärna ruinen efter dig, det uppskattas av de andra spelarna. Likadant gör du om du lyckas få upp      en blomma eller  årstid  senare  i  spelet.  Varje  spelare  sorterar  nu  sina  brickor  efter tycke och smak, funderar en smula på vad man ska satsa på, samt förbannar den som delade  ut  brickorna  intill  sjunde  led.

Spelets gång

Östan börjar med att slänga ut en bricka han/hon har fått för sig att han/hon inte vill  ha, och talar högt om vilken bricka detta är. Detta för att alla ska uppfatta vilken     bricka det är, om man skulle vilja ropa på den för att göra en chow, pong eller kong.

I vårt Mahjong-gäng har somliga brickor med tiden fått lite lustiga  namn, beroende    på dess utseende och spelarnas associationsförmåga, så bli inte förvånad om någon plötsligt annonserar en pippibirdie, liten fånig lyftkran eller osexig karl…

Östan slänger en bricka,. Denna bricka är nu fri att ropa på för att bilda chow, pong eller kong.

Om du vill ropa på brickan måste du göra det innan den spelare som är näst i tur efter den som slängt den har lyft nästa bricka från muren. Om spelaren LYFT sin bricka är det för sent.

En chow kan du dessutom bara ropa på om du sitter direkt till höger om den    som kastar ut. Om ingen skriker i  högan  sky  (eller  för  den  delen mumlar  något hysteriskt  eller  oartikulerat,  som  chong  eller  ba-mong  eller  motsvarande)  är  det nästa motspelares tur att plocka  upp  en  bricka  från  muren.

Denna  spelare slänger sedan en bricka, etc. Skulle det vara så att någon spelare ropar på slängd bricka och detta accepteras av de övriga spelarna, tar han/hon den , lägger ut sin kombination      på bordet, och slänger en  bricka.  Efter  detta  fortsätter  spelet i  motsols  ordning, oavsett om det är någon som känner sig överhoppad. Om du ropar på en bricka      måste den kombination du nu förfärdigat ut på bordet. Så där håller man på.

Poängen är så klart att få Mahjong, dvs att man fått ihop en hand bestående av 4 kombinationer bestående av chower, pongar eller kongar samt ett par. Läs även mer om Mahjong varianter och problemlösningar.

Mahjong kombinationer

Mahjong kombinationer

Chow

En chow består av en  stege  om  tre  brickor  inom samma serie, t ex cirkel  2-3-4  eller  motsvarande.  En chow kan du antingen få genom att plocka upp brickan från muren, eller så kan du ropa på slängd bricka. För att göra chow får du dock bara ropa på en bricka slängd av spelaren direkt till vänster om dig.

Pong

En pong består  av  tre  likadana  brickor  inom  samma serie, dvs Bambu 1-1-1 (tre fåniga fåglar) eller tre drakar i samma färg eller tre vindar i samma väderstreck. En pong kan du ropa på när som helst, förutsatt att du har ett par på hand, oberoende av vem som slänger brickan.

Du kan också ha en så kallad dold pong, om du sitter med alla tre brickorna på hand, antingen från given eller om du fått upp brickorna från muren. En dold pong ger mer poäng än en öppen och ska alltså inte läggas ut på bordet förrän man ska räkna poäng. Då markeras den genom att en av brickorna vänds upp och ner. Dessutom går en pong före en chow om det är någon som sitter och fegar sig och försöker göra en chow på samma slängda bricka.

Kong

En kong består av en pong plus en likadan bricka till. En kong får du om du har en dold pong och någon slänger den eftertraktade fjärde brickan   eller om du får upp den från muren.

Det kan också bli en kong om du har en pong som redan ligger på bordet och du får upp den fjärde bricka från muren. Man får inte ta upp den fjärde brickan om du har lagt ut en pong och någon slänger den 4:e.

Glöm inte att ta en ny bricka att kasta från ruinen när du har fått en kong. annars  kan du inte göra Mahjong, och det vore ju tråkigt.

Att sitta på en sten OCH göra Mahjong

När man då så småningom börjar få ihop någonting som liknar något, t ex två pong  och en chow samt två par, behövs det bara en bricka för att man ska kunna göra Mahjong.

Det du behöver i det här fallet är en likadan bricka som någon av dem du har par i. Detta innebär att du ”sitter på en sten”. Detta måste deklareras högt och tydligt i samband med att det är din tur, så att alla är medvetna om detta, trots att dina motspelare kommer att önska dig en mycket kall, hård, och kantig sten. Du får inte gör Mahjong utan att ha satt dig på en sten.

Det kan förekomma att du vill “byta sten”. Men nu sitter du där på din sten och svettas och väntar på tecken 7 eller röd drake, och så är det någon som slänger den, eller så lyckas du mot förmodan få upp den eftertraktade  brickan  från muren. Då skriker du ”Mahjong” så att det ekar in i nästa kvarter och sitter sedan där och myser… Du har nu spelat ett varv i denna spelomgång.

Räkna poäng i mahjong

Det kan vara rätt klurigt att göra en sammanställning över hur man räknar poängen i Mahjong. Praxis i mina kretsar stämmer inte alltid med vad böckerna säger, och  böckerna  är  inte  heller  alltid  överens med varandra. Somliga specialhänder får man enligt somliga x antal dubblingar för, medan i någon bok jag har sett får man ett visst antal poäng.