Mahjong Poängberäkning

Poängberäkning  

 

Öppen

 

 

Dold

Par (drakar, egen/rondens vind) 2
Pong i 2-8 2 4
Pong, 1 & 9, drakar & vindar 4 8
Kong, 2-8 8 16
Kong, 1 & 9, drakar & vindar 16 32
Blommor & årstider 4
Mahjongpoäng Poäng Beskrivning/kommentar
Mahjong 10 Man får alltid 10 p för
mahjong-handen, oavsett hur
den ser ut.

Värdelös hand

 

10

 

Bara chower och ett värdelöst

 

Enda möjliga

 

2

par
Brickan från muren 2
Dublingar alla kan få

Pong/kong i drakar

 

1

 

En del menar att om om man

/egen el rondens vind är sittande vind får man två
 

 

Tre små mästare

 

 

1

dubblingar, en för egen vind, och en för rondens vind.

Pong/kong i två av drakarna

 

Egen blomma eller årstid

 

1

och par i den tredje
Enkel bukett 2 Alla blommor eller årstider
Dubbel bukett 3 Alla blommor och årstider
Dubblingar bara Mahjonghanden får

Mahjong som sittande vind

 

1

Pongspel 1 Inga chower
Mahjong på spräckt kong 1 Dvs om en annan spelare

ropade kong på samma bricka som vinnaren ropade mah- jong på.

Dold Mahjong 1 Inget utlagt på bordet
+brickan från muren
Mahjong på spräckt Mahjong 3 (Se troubleshooting)
Mahjong på sista brickan från muren 1 ”Vinna från havets botten”
Mahjong på sista kastade brickan 1 ”Fånga fisken från havets
 

Mahjong i en serie och honnörer

 

1

botten”
Mahjong i en serie utan honnörer 3
Endast drakar och vindar 3
Bara honnörer och 1 & 9 1 ”Huvuden & svansar”, dvs
inga mellan brickor

Räkneexempel

Nu  tänkte  jag  vara  störtpedagogisk  och  ta  ett  exempel på en Mahjonghand. Den här gången är det Västan som gjort Mahjong, och inte som sittande vind, heller. För  den här handen får man 4 p vardera för vår och krysantemum, 2 p för par i cocktailpinnar (röd drake), 2     p för pong tecken 4, 4 p för pong i tecken 9, samt ingen poäng alls för chowerna. (chower  är   fega)

Detta ger den fantastiska summan om 16p. Egen blomma ger en dubbling, och eftersom handen består av en serie samt honnörer blir det en dubbling till. Två dubblingar, alltså 16 x 2= 32 x 2 =    64.

Bötessystem

Efter man har räknat ut poängen är det dags för böter. Man böter olika beroende på om det är sittande vind som har gjort Mahjong eller   inte.

Om sittande vind har gjort Mahjong delar man upp hans/hennes poäng på tre, varpå de tre övriga spelarna får dra av denna summa från sina egna poäng. Om det inte går att dela talet på tre lika delar delar man så   jämnt man kan och låter den med lägst poäng det   varvet böta mest. (Vem  har  påstått  att  världen  är rättvis?)

Om det är någon annan än sittande vind som har gjort Mahjong delar man upp Mah- Jonghandens poäng på två, varpå sittande vind böter ena halvan och de två andra spelarna delar fifty-fifty på den andra  halvan.