Mahjong specialhänder

Specialhänder i mahjong ger högsta poäng (förutom de man får vid den ordinarie poängberäkningen). Lämpligtvis bestämmer man sig innan man börja om specialhänder överhuvudtaget ska gälla, samt maxpoäng för dessa, i fall nu någon skulle få någon ball hand.

Dessutom kan det vara bra att bestämma om denna poäng skall läggas till innan eller efter dubblingarna görs, för det har jag inte hittat några regler om. Alltså lämnar jag till er att bestämma om det. Klicka på länken för att få all nödvändig spelinformation, det vill säga fullständiga mahjongregler och spelbeskrivning.

Mahjong Brickor specialhänder

Förslag: Specialhand ger 100 p, som läggs till innan dubblingarna.

 • Himmelens välsignelse: Östan gör  Mahjong på  given.  (Fuuiih)
 • Jordens välsignelse: En av spelarna gör Mahjong på den första bricka Östan slänger.
 • Tretton underverk: En kombination av en etta och en nia från varje serie, en av varje drake, en av varje vind samt ytterligare en av någon av de nämnda.
 • Fyra välsignelser: Pong eller Kong i de fyra vindarna samt valfritt par.
 • Tre stora mästare: Pong eller Kong i alla tre drakar jämte en valfri Pong/Kong, samt ett valfritt  par.
 • Huvuden och svansar: Pong eller Kong av antingen ettor eller nior och dessutom   ett par i någon av  dessa.
 • Dold skatt: Fyra dolda pong samt ett par. Chow eller Kong får inte  ingå.
 • Hämta månen från havets botten: Mahjongbrickan är cirkel  1,  som  dessutom  är den sista brickan från   muren.
 • Slingrande orm: Kombination ur endast en serie, bestående av Pong (eller Kong) av nior (huvuden), ettor (svansen), samt därtill ett par av tvåor, femmor, eller åttor (ögonen), jämte slutligen två chower av återstående nummer.
 • Sedan har jag hittat en annan lista på specialhänder också, på engelska. Kombinationerna översätter jag, men titlarna får stå oöversatta. En del händer är lite märkliga eftersom de bygger på att man kombinerar en hand bestående till stor del       av par, eller gör en chow bestående av brickor från olika serier? De verkar spela lite annorlunda i England…
 • Knitting Par: ur två serier, tecken 1 – bambu 1, tecken 6 – bambu 6, osv. Inga drakar eller vindar.
 • Crochet I: Som ovan , men par ur tre serier. Inga drakar eller vindar.
 • Crochet II: Som Crochet I men med ett par honnörer som måste vara dolt, dvs det går inte att ropa på det paret.
 • Clean Pairs: Par  i  en  serie  och/eller honnörer.
 • Dirty Pairs: Par i valfria serier och/eller honnörer.
 • Damn Thing: En chow i vardera serie, en chow till i valfri serie samt ett par. Paret får  inte  vara  ettor  eller nior.
 • Windy Chee: En chow i vardera serie, an av varje vind samt ytterligare en vind.
 • Unique Wonder: (Samma som Tretton  Underverk)
 • News: 1 – 9 i valfri serie, an av varje vind samt ytterligare en vind.Wriggly Snake     (Ej samma som Slingrande Orm) 1 – 9 i valfri serie, en Pong i drakar och ett par i drakar.
 • Brothers: 1 – 9 i valfri serie, en Pong i vindar och ett par i drakar eller en Pong    och ett par i   vindar.
 • Seven Scholars: 1 – 7 i valfri serie, an av varje vind och en av varje drake. Command Hand En Pong, ett par och en chow i en serie. Resten av handen   kan bestå av 2 Pongar i honnörer eller tre par i honnörer eller tre chow i samma serie.
 • H.O.K.: 4 dolda Pong i valfri serie eller honnörer och ett  par.
 • Little Robert: Tre ”blandade chower” ( t ex bambu 1, tecken 2, och cirkel 3), ett     par i vindar och en pong i drakar eller tvärtom.
 • Three Philosophers: 1 chow vardera i varje serie, an av varje drake samt ett par        i vindar.
 • Eternal Triangle: Ett par i vardera serie, en av varje vind, en av varje drake och   en extra honnör för att få till ett par
 • United Nations: 2 blandade chower, en av varje honnörsbricka, samt en extra honnör  till paret.
 • Mixed Blossoms: 3 blandade chower, ett par i röd drake och en pong i grön drake  eller tvärtom
 • Apple Blossom: 3 chower i samma serie, en pong i vit drake och ett par i grön drake.
 • Jade Hand: Vanlig pong/kong hand, men bara i gröna bambu och gröna drakar
 • Red Hand: Som Jade hand, men bara i röda bambu och röda drakar.